perjantai 8. joulukuuta 2017

Lähisuhde- ja perheväkivalta vaatii nopeita ja konkreettisia toimia


Suomi täytti 100 vuotta. Suomen naiset saivat ensimmäisinä maailmassa äänioikeuden. Maatamme pidetään tasa-arvon edelläkävijänä.

Kuitenkin Suomen naisiin ja lapsiin kohdistuva lähisuhde- ja perheväkivalta on vielä tabu ja valitettavan yleistä. Väkivalta vaatii välittömiä toimia rikosten kitkemiseksi. Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille, ja joka kolmas Suomen nainen kokee elämänsä aikana kumppaninsa tekemää väkivaltaa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen merkittävimmistä ihmisoikeusongelmista. Rikosten kitkeminen Suomesta vaatii nykyistä mittavampia toimia niin tapausten ennaltaehkäisyyn, väkivallan uhan alla elävien suojeluun, kuin jo uhriksi joutuneiden auttamiseen. Väkivaltaa on torjuttava mittavasti.

Vuoden 2017 alussa valtioneuvosto on asettanut toimikunnan, jonka on määrä valmistella naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva ohjelma vuosille 2018-2021. Työssä väkivallan torjumiseksi tulee kiinnittää huomio nopeaan puuttumiseen sekä tukipalveluihin.

Apua tarvitsevien ja uhan alla elävien oikea-aikainen kohtaaminen edellyttää terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä poliisin välisen yhteistyön ja tiedonkulun tehostamista. Viranomaisille on koulutuksen avulla taattava myös vahva ammattiosaaminen ja tarvittavat työkalut väkivaltaepäilyn tapauksiin puuttumiseen.

Meillä tapahtuu myös järkyttävää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siksi myös lastensuojelun sekä varhaiskasvatus- ja opetustoimen linkittyminen väkivallan vastaiseen työhön on ensiarvoisen tärkeää.

Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin ja elämään. Kaikilla on oikeus elää ilman väkivallan uhkaa iästä ja sukupuolesta riippumatta.

Ilmainen palvelunumero 080 005 005 on ympäri vuorokauden auki. https://www.nollalinja.fi/


Raija Lummi, torniolainen kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen Naistenliiton hallituksen jäsen

perjantai 17. marraskuuta 2017

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/l...

Raija Lummi oikealla asialla jatkoon valtuustoon.: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/l...: http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/liittohallitusehdokas_lummi_raija.pdf Olen ehdolla jatkoon Kokoomusnaisten liittohallitu...
http://www.kokoomusnaiset.fi/sites/default/files/liittohallitusehdokas_lummi_raija.pdf


Olen ehdolla jatkoon Kokoomusnaisten liittohallitukseen. Tavoitteeni on saada uusi nuori kokoomusnainen Torniosta Jaana Kostiainen varalle liittohallitukseen. Show must go on, Uusia pitää saada mukaan vaikuttamaan.perjantai 10. marraskuuta 2017

https://yle.fi/uutiset/3-9921353


Maanantai 13.11.2017 on tärkeä päivä alueemme kunnille.
Silloin Meri-Lapin kunnissa äänestetään tulevaisuudestamme ja  elinvoimastamme.


Äänestäkäämme siis alueemme ihmisten puolesta. Yhteisyritys, jossa omistajina olisi Mehiläisen ohella alueemme kunnat, turvaa meidän erikoissairaanhoidon jatkossakin, pelastaa ihmishenkiä, vähentää vaarankilometrejä Rovaniemelle, pitää amk-opetuksen ja harjoittelupaikat etenkin terveyspuolella Kemissä, edesauttaa Tornion ammatillisen korkeakoulutuksen jatkuvuuden, pitää elinvoimaisuutta Torniossa ja seutukunnassa. Nuoret pysyvät paremmin paikkakunnalla, asuntomarkkinat pysyvät hengissä ja asuntojen arvot säilyvät. Meidän tulee äänestää myös työpaikkojemme puolesta


Alueellamme ei ole varaa yhdenkään työpaikan menettämiseen! Äänestetään siis elinvoiman ja palveluiden puolesta!


Raija, Kokosydämellä alueemme puolesta.

tiistai 24. lokakuuta 2017

On kansalaisvaikuttamisen aika! Torniossa kuten kaikissa Suomen kunnissa ollaan yhdessä kuntalaisten kanssa tekemässä Uutta Uljasta Kuntaa.


Olethan mukana vaikuttamassa!
https://www.otakantaa.fi/fi/?text_with_button=tornio&text=tornio&status=&participations=&owner_type=&sorting=newest&display_type=boxes


lauantai 21. lokakuuta 2017

Ei liikuta tyttöjä?


Tytöt liikkuvat vähemmän kuin pojat. Se on kiistaton tosiasia ja se näkyy lukuisissa tutkimuksissa ja pro gradu- ja väitöskirjoissa. Asiaa voi tarkastella historian kautta. Vanhastaan urheilua ja liikuntaa on pidetty miesten ja poikien asiana, joista esimerkkinä olympialaiset olivat antiikin Kreikan tapa liikuttaa poikia ja miehiä kisailemaan ja vilvoittelemaan keskenään.

Vielä nykyään poikien ja miesten liikuntaa tuetaan enemmän verovaroin. Niitä harrastuksia, joissa pojat ovat selkeänä enemmistönä, esim. palloilulajit ja jääkiekko, tuetaan paljon enemmän julkisin varoin kuin tyttöjen suosimia lajeja kuten tanssia, voimistelua, taitoluistelua ja ratsastusta, jotka saavat vain hippusia siitä tuesta, jota poikien suosimat lajit saavat. Poikien ja miesten suosimia lajeja pidetään standardeina liikunnalle. Jos ja kun niiden käytössä tytöt ovat vähemmistönä, arvostellaan ja kysytään miksi tytöt eivät niitä käytä. Harvassa suomalaisessa kunnassa ratsastus-, tanssi- tai kuntosaliurheilu on rahoitettu yhteisin verovaroin. Sen sijaan jääkiekko- ja jääpallohallit ovat kunnissa peruspalveluja kuntalaisille.

Voisimme ottaa mallia esim. Ruotsin Haaparannasta, jossa tyttöjen suosimia lajeja ja sitä kautta tyttöjen liikuntaa on alettu korostaa kunnan toiminnassa. Tukemista toteutetaan antamalla tyttöjen käyttämille harrastuksille aikaisempia iltavuoroja ja jakamalle mm. aikuisten miesten seura-aikoja myöhemmille iltavuoroille. Seuroja tuetaan lisäksi panostamalla suuremmalla summalla tyttöjen osallistumista liikunnalliseen järjestötoimintaan. Tämä ei ole pois poikien osallistamisesta vaan tämä lisää kokonaisliikunnan osuutta. Tytöt ja pojat pitää saada samalle tasolle liikunnan harrastamisessa ja lisätä näin nuorten liikuntaa kokonaisuudessaan.

Helsingin kouluissa on menossa kokeilu, jossa liikunnanopettajat ja kunnan kouluterveydenhoitajat tekevät yhteistyötä valitsemalla nuorista koululaisista ne, jotka ovat syrjäytymässä liikunnasta ja oman hyvinvoinnin edistämisestä. On tärkeää löytää moniammatillisesti koululaisista ne nuoret, jotka hyötyvät eniten ohjauksesta liikunnan pariin. Helsingistä on saatu hyviä kokemuksia ja käytäntöjä tämän toiminnan kehittämiselle.  Toiminta muistuttaa Personal Trainer- toimintaa, jossa jokaiselle räätälöidään oma ohjelma. Tämä toiminta säästää pitkällä tähtäyksellä yhteisiä verovaroja inhimillistä puolta unohtamatta.

Jokaisessa kunnassa löytyy varmasti koulujen monitoimi- ja liikuntasaleja, jotka ovat vajaakäytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Niihin voidaan moniammatillisesti perustaa esimerkiksi punttisalitoimintaa, joka on erityisesti tytöille suosittu liikuntamuoto ja joka tulee kalliiksi nuorille, jotka joutuvat kunnan palvelun puutteessa turvautumaan yksityiseen palveluun. Vähävaraisten vanhempien jälkikasvulla ei ole valinnanvaraa, jos kunnan tarjoamaa mieleistä liikuntapalvelua ei ole tarjottavana.

Raija Lummi

Lapin ja Tornion Kokoomusnaisten puheenjohtaja, torniolainen kuntapäättäjä